Monika Orłowska

radca prawny

Jestem radcą prawnym. Mam za sobą kilka lat pełnienia obowiązków prokuratora. Wcześniej pracowałam w samorządzie terytorialnym. W zakresie swoich obowiązków miałam współpracę z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi przedsiębiorcami.
[Więcej >>>]

Skorzystaj z pomocy

Skorzystaj z mediacji on-line

POMÓŻ SOBIE – POMÓŻ INNYM

Powiedz mi o tym, że dzwonisz/piszesz do mnie po przeczytaniu tego artykułu, dzięki temu 10% honorarium trafi na konto Fundacji web.lex.

Mediacja on-line

Wbrew rozpowszechnianym przez massmedia przekonaniom o braku możliwości porozumienia pomiędzy różnymi stronami sporu – moje doświadczenie  wskazuje na bardzo duże zainteresowanie możliwościami, jakie daje mediacja.

Tym wpisem wychodzę naprzeciw coraz częstszym pytaniom o możliwość przeprowadzenia mediacji on-line.

Ta forma mediacji pozwala przeprowadzić postępowanie mediacyjne, gdy strony chcą mediacji, ale z różnych względów nie jest możliwy osobisty kontakt z mediatorem lub nie jest możliwa osobista styczność stron.

Mediacja on-lie zapewnia także oszczędność czasu, sprawność i szybkość postępowania.

W celu rozpoczęcia mediacji on-line proszę o uważne wypełnienie „Formularza mediacji”:

  Wnioskodawca mediacji

  Druga strona postępowania

  Przedmiot postępowania mediacyjnego

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Pouczenie o etapach mediacji on-line

  Postępowanie mediacyjne on-line poprzedzone jest postępowaniem rejestracyjnym.

  Na tym etapie ustalane są strony i przedmiot sporu, w zależności od okoliczności sprawy wysyłane jest wezwanie drugiej strony do udziału w mediacji, a także przygotowywana jest i wysyłana do podpisu stronom umowa o mediację.

  Z tego względu na koszt mediacji składa się stała opłata rejestracyjna – wymagana przy składaniu wniosku o przeprowadzenie mediacji, oraz opłata mediacyjna – ustalana indywidualnie, w zależności od sprawy.

  Postępowanie mediacyjne jako takie rozpoczyna się z chwilą złożenia przez drugą stronę elektronicznego lub pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w mediacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu wniosku przez mediatora Kancelarii Radcowskiej i Mediacyjnej Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej.

  Postępowanie mediacyjne nie zostanie wszczęte jeżeli:

  – druga strona nie wyrazi zgody na udział w mediacji, albo

  – nie zostanie wniesiona opłata rejestracyjna w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o mediację.

  Zwrot opłaty rejestracyjnej

  Opłata rejestracyjna podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z mediacji przed wezwaniem drugiej strony do udziału w mediacji lub odstąpienia od mediacji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji na piśmie lub elektronicznie.

  Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy wszczęcia mediacji przez drugą stronę.

   

  ————————————————————

  Wpisy na tej stronie nie są poradami prawnymi. Zawierają ogólne zarysy obowiązujących przepisów i przykłady możliwości regulacji prawnej rożnych życiowych sytuacji. Ich celem jest popularyzacja wiedzy i przybliżenie jej zainteresowanym osobom.

  Jeśli potrzebujecie Państwo mojej konsultacji w zakresie mediacji – zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością Państwu pomogę. Mój adres e-mail: poczta@orlowskam.com nr tel.: 0048 530 892 582.