O mnie

Jestem radcą prawnym. Mam za sobą kilka lat pełnienia obowiązków prokuratora.

Wcześniej, zaraz po studiach prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, pracowałam w samorządzie terytorialnym. W zakresie swoich obowiązków miałam współpracę z młodzieżą, następnie z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Byłam rzecznikiem prasowym Starosty Sandomierskiego, pisałam pierwszą strategię rozwoju powiatu sandomierskiego, zajmowałam się projektami unijnymi, promocją regionu
i współpracą z zagranicą.  W 2000 roku, jako przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego odbyłam staż w Brukseli w Przedstawicielstwie Gmin Szkockich na Unię Europejską. W późniejszych latach, z ramienia Starosty, pomagałam gminom powiatu sandomierskiego w nawiązywaniu pierwszej współpracy z małymi
i średnimi przedsiębiorcami i samorządami lokalnymi z francuskich regionów Szampanii i Burgundii.

Od 2004 roku rozpoczęłam pracę w prokuraturze. Pełniłam obowiązki prokuratora na stanowisku asesora Prokuratury Rejonowej w Lipnie, Apelacja Gdańska. Zajmowałam się różnymi sprawami – od wypadków drogowych, przez przestępstwa gospodarcze, przestępstwa z użyciem przemocy na tle seksualnym, aż po badanie zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.  W trakcie trwania procedury nominacji prokuratorskiej, w styczniu 2007 roku przeżyłam wypadek komunikacyjny. Od tego czasu poruszam się na wózku inwalidzkim.

W zaistniałej sytuacji moja praca dla prokuratury zakończyła się. Do swego grona przyjęli mnie radcowie prawni i adwokaci. Jestem wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach oraz na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Wykonuję zawód radcy prawnego.
Z tego względu moje nazwisko widnieje na liście adwokatów nie wykonujących zawodu.

Od 2011 roku prowadzę kancelarię radcowską. Moja kancelaria mieści się na jednej z cichych uliczek Sandomierza. Pracuję z każdym Klientem indywidualnie. Na spotkanie w kancelarii trzeba się umówić telefonicznie, z większym lub mniejszym wyprzedzeniem.

Cieszę się swoim doświadczeniem i cieszę się tym, co robię teraz. Moje życie chyba całkiem fajnie się poukładało.