Monika Orłowska

radca prawny

Jestem radcą prawnym. Mam za sobą kilka lat pełnienia obowiązków prokuratora. Wcześniej pracowałam w samorządzie terytorialnym. W zakresie swoich obowiązków miałam współpracę z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi przedsiębiorcami.
[Więcej >>>]

Skorzystaj z pomocy

Kolejka do spadkobrania

Monika Orłowska22 września 20218 komentarzy

Co oznacza „kolejka do spadkobrania”

Kto po mnie dziedziczy? Kogo będą „ciągać po sądach”, jeśli odrzucę spadek? Czy wujek może zażądać  zachowku po mojej mamie?

Na te i wiele innych pytań może znajdziesz odpowiedź, jeżeli uważnie przeczytasz dzisiejszy wpis.

Nazwałam go „Kolejka do spadkobrania”, bo przepisy o dziedziczeniu ustawowym ustawiają poszczególnych spadkobierców ustawowych „w kolejce” do spadku. Trochę tak, jakby ustawodawca dawał nam informację, że jedni członkowie rodziny maja pierwszeństwo praw do spadku. Pierwszeństwo przed innymi.

Kolejka do spadkobrania

Kolejka obowiązuje zawsze, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, albo testament nie objął całego spadku.

Jeżeli ci, których przepisy wskazują, jako pierwszych w kolejce do spadkobrania „wypadną z kolejki” – na ich miejsce wchodzą osoby przewidziane, jako następne w kolejności.

Ustawa – czyli kodeks cywilny – mówi w takich przypadkach np. o „braku” danego spadkobiercy, o tym, że ktoś nie dożył otwarcia spadku, albo o sytuacji, gdy jest traktowany „jakby nie dożył” otwarcia spadku. „Otwarcia spadku”, czyli śmierci spadkodawcy.

Dopiero w braku tych, którzy są pierwsi kolejce, dopiero wówczas –  na ich miejsce wejdą ci, których ustawa wskazuje, jako dziedziczących w następnej kolejności.

Czy można „wypaść” z kolejki do spadkobrania?

Można. Z własnej woli, przypadkiem, a nawet wbrew własnej woli.

Jak można „wypaść” z kolejki do spadkobrania? Na przykład tak, że ewentualny spadkobierca odrzuci spadek, zawrze umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia, albo zostanie skutecznie wydziedziczony przez spadkodawcę. Jeżeli spadkodawca nie zdąży wydziedziczyć, to i tak, jego spadkobiercy mogą w toku postępowania spadkowego dochodzić uznania kogoś za niegodnego dziedziczenia. Osoba uznana przez sąd za niegodną dziedziczenia także „wypadnie z kolejki” do spadku.

„Brak” spadkobiercy może być bardziej dosłowny. Gdy spadkodawca nigdy nie zawrze związku małżeńskiego, albo rozwiedzie się lub zostanie orzeczona separacja – z kolejki do spadku „zniknie” małżonek. Jeżeli spadkodawcy nie dane było mieć dzieci – z kolejki do spadkobrania „znikną” zstępni. Także wówczas, gdy mający pierwszeństwo nie dożyją otwarcia spadku, tj. umrą przed spadkodawcą – w ich miejsce wchodzą osoby wskazane przez ustawę jako następne w kolejce.

A oto spis kolejności dziedziczenia ustawowego: kolejka do spadkobrania:

KOLEJKA DO SPADKOBRANIA – DZIEDZICZENIE USTAWOWE

1. Dzieci i małżonek

W pierwszej kolejności do spadku na podstawie ustawy powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek.

Małżonek dziedziczy co najmniej ćwierć spadku

Co do zasady małżonek i dzieci spadkodawcy dziedziczą spadek w częściach równych.

Jednak jeżeli małżonek dziedziczy razem ze zstępnymi spadkodawcy, to jego/jej udział spadkowy nie może być niższy niż jedna czwarta spadku.

2. Małżonek, dzieci i dalsi zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (czyli dzieci, wnuków itd.).

3. Małżonek i rodzice spadkodawcy

W braku zstępnych spadkodawcy – do spadku z ustawy powołani są jego małżonek i rodzice.

Małżonek dziedziczy połowę spadku

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

Rodzic dziedziczy jedną czwartą spadku

Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku.

Uwaga: jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

4. Rodzice

W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom  w częściach równych.

5. Małżonek, rodzic i rodzeństwo spadkodawcy

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Dalsi zstępni rodzeństwa spadkodawcy

Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego (rodzeństwa) zstępnym.

Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

7. Małżonek spadkodawcy

W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

8. Dziadkowie spadkodawcy

W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych.

9. Zstępni dziadków spadkodawcy

Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym (dziadka). Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy.

W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

10. Dzieci małżonka spadkodawcy (pasierbowie)

W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

Chodzi o dziecko małżonka spadkodawcy, które jednocześnie nie jest dzieckiem spadkodawcy ani nie zostało przez niego przysposobione (przysposobione dziedziczy jako zstępny z pkt 2). Z prawnego punktu widzenia pasierb jest powinowatym spadkodawcy.

Pasierbowie spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku, dziedziczą po spadkodawcy w braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy.

Pasierb spadkodawcy może dziedziczyć jedynie wtedy, gdy małżonek spadkodawcy i jego drugi rodzic nie dożyli chwili otwarcia spadku. W rezultacie w przypadku gdy drugi z rodziców żyje, pasierb nie dziedziczy po spadkodawcy.

Pasierbowie spadkodawcy dziedziczą spadek w częściach równych. Zasada ta dotyczy wszystkich pasierbów niezależnie od liczby związków małżeńskich, w których pozostawał wcześniej małżonek spadkodawcy.

11. Gmina

W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

12. Skarb Państwa

Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

————–
Wpisy na tej stronie nie są poradami prawnymi. Zawierają prywatne opinie i przykłady możliwości zastosowania konkretnej regulacji prawnej w różnych życiowych sytuacjach.

Ich celem jest popularyzacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa i zachęcenie do ich stosowania.

W każdej sprawie własnej należy się skonsultować bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem. Pozwoli to uniknąć wielu zagrożeń i poznać korzystne regulacje prawne.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z mojej pomocy w zakresie sprawy spadkowej – zapraszam do kontaktu.

Z przyjemnością pomogę.

***

Zachęcam do przeczytania:

POMÓŻ SOBIE - POMÓŻ INNYM

Powiedz mi o tym, że dzwonisz/piszesz do mnie po przeczytaniu tego artykułu, dzięki temu 10% honorarium trafi na konto Fundacji web.lex.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Monikę Orłowską, działającą pod firmą Kancelaria Radcowska i Mediacyjna Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Karolina 19 lutego, 2022 o 00:23

  Bardzo treściwy artykuł. Dziękuję za pokazanie mi kto w jakiej kolejności jest do spadkobrania. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 7 trackbacki }

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: