Alimenty – na co zwrócić uwagę przy pisaniu pozwu i odpowiedzi na pozew

Monika Orłowska02 stycznia 2020Komentarze (0)

O alimentach pisałam już wielokrotnie. Można o nich przeczytać m.in. we wpisach: Pozew o alimenty oraz Alimenty – czym są, kiedy i od kogo się należą? v. 1

Dziś podaję przydatną ściągę – na co zwrócić uwagę przy pisaniu pozwu i odpowiedzi na pozew o alimenty. W szczególności wskażę elementy, które tworzą bazę do oceny wysokości alimentów.

Na tej podstawie wyjaśnicie Sądowi dlaczego wysokość alimentów powinna być właśnie taka, jak wskazujecie w swoim piśmie procesowym.

Na wspomnianą bazę składają się 4 elementy:

1. codzienne koszty utrzymania,

2. specjalne, uzasadnione potrzeby,

3. sytuacja majątkowa i możliwości zarobkowe,

4. sytuacja majątkowa i możliwości zarobkowe drugiej strony.

W zależności od konkretnego przypadku – każdy z trzech pierwszych elementów będzie dotyczył strony, która pisze pismo. Element czwarty dotyczy drugiej strony.

To znaczy, że jeśli wnioskujesz o alimenty na siebie, albo na Wasze wspólne dziecko, to w pierwszych trzech punktach opisujesz sytuację, która dotyczy dziecka, Ciebie i rodziny, którą masz na utrzymaniu.

W czwartym punkcie opisujesz sytuację osoby, od której żądasz wypłaty alimentów.I odwrotnie – jeśli wnosisz o obniżenie alimentów, bądź chcesz napisać odpowiedź na pozew  wykazać w niej, że alimenty nie powinny być orzeczone w żądanej przez powoda wysokości, to w pierwszych trzech punktach opisujesz sytuację, która dotyczy Ciebie i rodziny, którą masz na utrzymaniu W czwartym punkcie opisujesz sytuację majątkową i możliwości zarobkowe osoby, która żąda wypłaty alimentów.

Uwaga – oczywiście wcale nie musisz stosować wyliczenia punktowego. Styl i formatowanie możesz przyjąć taki, jaki Tobie odpowiada, ważne jest to, by pismo było czytelnie i należycie wskazywało argumenty, mające przekonać Sąd, że to Ty masz rację.A teraz – do meritum:

1. Codzienne koszty utrzymania

W tym miejscu wyliczasz ile wydajesz na codzienne utrzymanie, czyli tzw. zwyczajne życie. Tu wymień i policz czynsz za mieszkanie, wydatki na jedzenie, opłaty za telefon, opłaty za tzw. media, jak prąd, gaz, woda, opady za usuwanie odpadów, wydatki na opłaty komunikacyjne związane z dojazdem do pracy, do szkoły czy przedszkola, opłaty za internet, wydatki na książki itd

2. Specjalne, uzasadnione potrzeby

Ten element nie występuje w każdej sprawie. Jest zależny od konkretnej sytuacji życiowej każdej ze stron i ma istotne wpływ na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe osoby i rodziny, której dotyczy. Potrzeby szczególne, mogą na przykład wynikać z choroby, niepełnosprawności, konkretnego etapu edukacji, pracy naukowej, czy choćby wyczynowego uprawiania sportów.I tak, jeżeli mamy do czynienia z niepełnosprawnością, to w tym miejscu należy opisać na czym ta niepełnosprawność polega. Jaki ma charakter, jaki stopień, w czyn jest utrudnieniem, a jakie działania bądź czynności uniemożliwia. Czy wiążą się z tym konieczne wydatki – na sprzęt, rehabilitację, leki, zaopatrzenie i tak dalej.

W podobny sposób opisujemy każdy przypadek specjalnych potrzeb, uzasadniamy konieczność ponoszonych wydatków i wskazujemy ich wysokość.

3. Sytuacja majątkowa i możliwości zarobkowe

Dwa pierwsze punkty są dobrą bazą, dla opisania swojej sytuacji majątkowej i możliwości zarobkowych. Tu wskazujemy na przykład jakie mamy dochody, wykształcenie i wykonywany zawód. W tym miejscu także wskazujemy przyczyny, dla których ewentualnie nie możemy podjąć zatrudnienia – bardzo często przyczyny te ujawniają się już na poprzednim etapie, ale bywają jeszcze inne, niezależne od nas, jak na przykład upadłość czy przejęcie zakładu pracy przez inny podmiot i związane z tym zwolnienia. – wskazać, powtórzyć, uwypuklić

4. Sytuacja majątkowa i możliwości zarobkowe drugiej strony

Na koniec (Uwaga: ten element można też umieścić na samym początku, a nie na końcu pisma) – opisujemy sytuację majątkową i zarobkową drugiej strony. Opisujemy jaki ma majątek, co posiada, jakie ma zarobki, zawód, wykształcenie, czy pracuje, czy unika pracy zarobkowej, pomimo tego, że mógłby podjąć zatrudnienie i tak dalej.W sytuacji, gdy mamy do czynienia z alimentami, dochodzonymi na dziecko od jego rodzica ten element ma dodatkowe znaczenie. W tym przypadku obowiązuje bowiem tzw. zasada równej stopy życiowej. Oznacza to, że jeśli rodzic ma wysoki status materialny, to – nawet jeśli dziecko nie ma specjalnych potrzeb, znacznie podnoszących jego koszty utrzymania – ma prawo do alimentów w takiej wysokości, które pozwolą mu na życie na takim poziomie, na jakim żyje jego rodzic.

Uwaga. Aby mieć pewność, ze sprawa będzie dobrze poprowadzona i w pełni zabezpieczy Państwa interes prawny – najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Jeśli potrzebujecie Państwo konsultacji ze mną w zakresie sprawy alimentacyjnej– zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością Państwu pomogę.
Mój adres e-mal: poczta@orlowskam.com, tel. +48 530 892 582
———————————————————
Wpisy na tej stronie nie są poradami prawnymi. Zawierają ogólne zarysy obowiązujących przepisów i przykłady możliwości regulacji prawnej rożnych życiowych sytuacji. Ich celem jest popularyzacja wiedzy i przybliżenie jej zainteresowanym osobom.W każdej sprawie własnej należy się skonsultować bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem, aby móc uniknąć zagrożeń dla interesu prawnego swojego, rodziny i firmy i poznać szczegółowo korzystne regulacje prawne.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 495 159e-mail: kancelaria.morlowska@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: