Pozew o alimenty

Monika Orłowska06 czerwca 2018Komentarze (0)

Alimenty

Mieszkanie, wyżywienie, ubranie i inne koszty codziennego utrzymania. To wszystko kosztuje. Jeśli jesteśmy dorośli i sprawni – zazwyczaj staramy się zarobić pieniądze na pokrycie kosztów utrzymania. Robimy to samodzielnie, albo wspólnie – całą rodziną: małżonkowie a czasem i zamieszkujące z nimi dzieci – razem troszczą się o przysłowiowy dach nad głową, wikt i opierunek. Jeżeli jesteśmy zbyt mali, zbyt chorzy, niesprawni, jednym słowem – niezdolni do samodzielnego utrzymania – pomagają nam rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, dorosłe dzieci – najbliżsi. W naszych rodzinach wspieramy się wzajemnie – obecność, rozmowa, przytulenie. Zapewniamy sobie bezpieczeństwo, wsparcie duchowe, emocjonalne, ale także i finansowe. Te wyliczalne w pieniądzu koszty utrzymania to są właśnie alimenty.

Tak zwykle bywa. Wzajemne wsparcie w rodzinie jest zazwyczaj dla nas naturalne i “odruchowe”.

A jednak zdarza się i tak – i to z bardzo różnych powodów – że nie otrzymujemy tego wsparcia, albo też – sami tego wsparcia nie udzielamy.

Gdy osoba zobowiązana nie płaci alimentów

W takich przypadkach wchodzą grę przepisy obowiązującego prawa: m.in. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania cywilnego, a nawet kodeksu karnego.

Tak, tak – ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową może zostać uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 209 k.k. i – skazany na karę: grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Więcej o obowiązku alimentacyjnym, o tym, czym są, kiedy i od kogo się należą, czyli kto to jest “osoba zobowiązana” do płacenia alimentów, można przeczytać pod tym linkiem.

Gdy osoba zobowiązana nie zapewnia wsparcia, do którego jest zobowiązana – można skierować do sądu pozew o alimenty.

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty możemy napisać swoimi słowami i wysłać, a nawet osobiście zanieść go do sądu.

Często jednak sprawa jest zbyt trudna, byśmy sobie z nią samodzielnie poradzili, zawsze warto wtedy skontaktować się z odpowiednim radcą prawnym lub adwokatem.

Na tej samej zasadzie postępujemy w sytuacji, gdy otrzymaliśmy pozew o alimenty, skierowany przeciwko nam.

Jeżeli nie możemy ponieść kosztów pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego bez nadmiernego uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny – do napisanego samodzielnie pozwu można dołączyć wniosek o przydzielenie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu. Decyzję o tym, czy dostaniemy tzw. pełnomocnika z urzędu, czy też nie – podejmuje sąd.

Przeczytaj o punktach tzw. nieodpłatnej pomocy prawnej.

Moja pomoc jest odpłatna – oczywiście zapraszam do kontaktu.

 


 

Wpisy na tej stronie nie są poradami prawnymi. Zawierają ogólne zarysy obowiązujących przepisów i przykłady możliwości regulacji prawnej rożnych życiowych sytuacji. Ich celem jest popularyzacja wiedzy i przybliżenie jej zainteresowanym osobom.

W każdej sprawie własnej należy się skonsultować bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem, aby móc uniknąć zagrożeń dla interesu prawnego swojego, rodziny i firmy i poznać szczegółowo korzystne regulacje prawne.

Oczywiście, jeśli potrzebujecie Państwo konsultacji ze mną – zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością Państwu pomogę. Mój adres e-mal: poczta@orlowskam.com  tel. 530 892 582

Sprawdź: Radca Prawny Monika Orłowska

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 495 159e-mail: kancelaria.morlowska@gmail.com

Co to są alimenty?

Niby wszyscy wiemy, co to znaczy: “alimenty”.

Zazwyczaj myślimy wtedy: pieniądze, płatne co miesiąc, przeznaczone na utrzymanie kogoś z najbliższej (albo byłej najbliższej…) rodziny.

I myśląc tak, nie pomylimy się za bardzo. Bo obowiązek alimentacyjny polega przede wszystkim na dostarczaniu środków utrzymania.

A “środki utrzymania”, to właśnie – najczęściej – pieniądze. Utrzymanie można jednak zapewniać nie tylko przez przekazywanie pieniędzy, ale też przez zapewnienie przez osobiste starania i zapewnienie np. wyżywienia, utrzymania mieszkania, odzieży, leczenia itp.

W “miarę potrzeby” (to cytat z kodeksu) obowiązek alimentacyjny polega także na zapewnieniu środków wychowania. Najczęściej dotyczy to małoletnich dzieci. Bo “środki wychowania” to środki służące odpowiedniemu rozwojowi umysłowemu i fizycznemu osoby, której zobowiązany ma pomagać.

Zawsze jednak środki utrzymania i środki wychowania służą temu samemu celowi – zaspokajaniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Obowiązek alimentacyjny

Czym jeszcze są “alimenty”?

Wyżej już to zostało napisane 😉 Są obowiązkiem.

To oznacza, że ten, kogo przepisy wskazują jako osobę uprawnioną ma prawo oczekiwać, a nawet domagać się przed sądem, aby osoby wskazane w przepisach jako obciążone obowiązkiem alimentacyjnym – z tego obowiązku należycie się wywiązały.

Co więcej, jeżeli osoba zobowiązana nie będzie się tego obowiązku alimentacyjnego realizować, to może zostać skazana przez sąd karny na karę grzywny, karę ograniczenia wolności, a nawet karę pozbawienia wolności.

Kto jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym?

Krewni.

Przede wszystkim do pomocy, poprzez realizowanie obowiązku alimentacyjnego zobowiązana jest najbliższa rodzina. Zgodnie z podstawowym w tym zakresie przepisem polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Małżonkowie

Obok rodziców, dziadków, dzieci, wnucząt i rodzeństwa – alimenty należą się także od małżonka. Taki obowiązek wsparcia współmałżonka wynika z samego sensu instytucji małżeństwa i może być aktualny i wtedy, kiedy trwa małżeństwo i wtedy, kiedy małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, zostało unieważnione lub orzeczono separację.

Co więcej, obowiązek małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

Przysposobieni i przysposabiający

Przysposobienie to inaczej adopcja.  Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, tzw adopcja częściowa, to obowiązek alimentacyjny nie znika względem krewnych tzw. “rodzonych”, ale zmienia się kolejność domagania się alimentów.

Obowiązek alimentacyjny względem przysposobionego obciąża przysposabiającego przed wstępnymi i rodzeństwem przysposobionego, a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych i rodzeństwa obciąża przysposobionego dopiero w ostatniej kolejności.

Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, przysposobienie nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny między przysposobionym a tym drugim małżonkiem i jego krewnymi.

Kiedy alimenty się należą, jak ustala się ich wysokość, kiedy można się zwolnić z obowiązku alimentacyjnego, co ma wpływ na podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów, a co wpływu na ich wysokość w oczach sądu mieć nie będzie – o tym już w następnym wpisie.

 


 

Wpisy na tej stronie nie są poradami prawnymi. Zawierają ogólne zarysy obowiązujących przepisów i przykłady możliwości regulacji prawnej rożnych życiowych sytuacji. Ich celem jest popularyzacja wiedzy i przybliżenie jej zainteresowanym osobom.

W każdej sprawie własnej należy się skonsultować bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem, aby móc uniknąć zagrożeń dla interesu prawnego swojego, rodziny i firmy i poznać szczegółowo korzystne regulacje prawne.

Oczywiście, jeśli potrzebujecie Państwo konsultacji ze mną – zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością Państwu pomogę. Mój adres e-mal: poczta@orlowskam.com  tel. 530 892 582

Sprawdź: Radca Prawny Monika Orłowska

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 495 159e-mail: kancelaria.morlowska@gmail.com

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 495 159e-mail: kancelaria.morlowska@gmail.com

Będą nagrania

Monika Orłowska25 listopada 2017Komentarze (0)

Jedni żyją ostatnio “Atlasem kotów”, inni – ustawą “pakamerową”. A ja mam na biegu – zmianę nazwiska, pomoc pokrzywdzonym przestępstwem niealimentacji, ustalenie kontaktów z dzieckiem, obronę w sprawie pomówienia, zasiedzenie i nabycie spadku.

Takie różności.

A każda z tych spraw – taka sytuacja – to była, bądź jest – sprawa rodzinna.

Do tego, jako typowy “wózkowicz” miałam problemy zdrowotne i właściwe niemal cały ten miesiąc spędziłam leżąc to na prawym to na lewym boku. Taki – cytując pewną klasyk 😉 – święty spokój..

I w związku z tym właśnie – świętym spokojem – znalazłam sobie kolejne zajęcie.

Od początku założenia każdego z moich blogów – bardzo chciałam, by każdy z wpisów miał też swój odpowiednik dźwiękowy. Uważałam, że niektórym osobom na pewno będzie łatwiej zapoznać się z treścią, jeżeli będzie mógł ją odsłuchać.

Niestety, jak dotąd nie bardzo wiedziałam, jak się do tego zabrać. Az do tego miesiąca:).

Mam już opracowany sposób nagrania dźwięku i umieszczenia go przy każdym z tekstów. Teraz tylko ponagrywać i poumieszczać… Nie jestem pewna, ale – może się coś uda jeszcze w tym roku? Myślicie Państwo, że to dobry pomysł?

A na razie – tutaj jest: próbka nagrania Psst.. Zupełnie nie w temacie 😉  Chociaż, może, trochę.. 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 495 159e-mail: kancelaria.morlowska@gmail.com

Czy można odwołać darowiznę?

Co jakiś czas powraca do mnie pytanie – czy można odwołać darowiznę?

Pytają małżonkowie, których drogi zaczynają się rozchodzić, rodzice, pokrzywdzeni przez własne dzieci, a nawet spadkobiercy, którzy z rodzinnych historii pamiętają darowizny, na które – ich zdaniem – obdarowani nie zasługują.

Zatem – czy można odwołać darowiznę? Odpowiadam – można.

Rażąca niewdzięczność jako przyczyna odwołania darowizny.

Czy są jakieś szczególne warunki, które muszą zaistnieć, aby darczyńca, lub ktoś inny (np spadkobierca) mógł domagać się zwrotu darowizny? Odpowiadam – Tak.
I to kilka różnych – w zależności od przyczyny uprawniającej do odwołania darowizny.

Dziś o przyczynie najbardziej pobudzającej wyobraźnię – o rażącej niewdzięczności obdarowanego

  1. RAŻĄCA NIEWDZIĘCZNOŚĆ OBDAROWANEGO

Darczyńca, np rodzic, który obdarował dziecko domem / mieszkaniem / pieniędzmi itp., może odwołać darowiznę w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego. Może odwołać bez względu na to, czy darowizna została już wykonana, czy też dopiero zawarto umowę darowizny.

Warunkiem nr 1 jest w tym przypadku ustalenie, że obdarowany dopuścił się wobec darczyńcy niewdzięczności i to niewdzięczności w stopniu rażącym. Uwaga. Ta niewdzięczność obdarowanego musi być skierowana konkretnie przeciw darczyńcy. Nie będzie więc podstawą do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności, jeżeli np rodzice jednego z małżonków podarowali znaczną kwotę pieniężną obojgu, a więc i współmałżonkowi swego dziecka, a potem ten współmałżonek złożył pozew o rozwód.
Od razu dopowiadam – są przypadki, ze będzie można żądać zwrotu tej sumy pieniędzy, ale podstawą do zwrotu nie będą przepisy o odwołaniu darowizny.

Przebaczenie, a odwołanie darowizny

Warunek nr 2 to kwestia przebaczenia. Zasada jest taka, ze jeżeli darczyńca – pomimo tej rażącej niewdzięczności – przebaczył niewdzięcznemu obdarowanemu, to już tej darowizny odwołać nie może.

Termin do odwołania darowizny

Kolejny warunek (nr 3), to krótki (stosunkowo..) termin na odwołanie darowizny. Darowiznę można odwołać najpóźniej w ciągu 1 roku od chwili, gdy darczyńca lub inny uprawniony, t.j. spadkobierca – dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Odwołanie darowizny po śmierci darczyńcy

Warunek nr 4 dotyczy tylko spadkobierców. Mogą oni w zastępstwie zmarłego darczyńcy złożyć oświadczenie o odwołaniu darowizny, ale tylko wtedy, gdy:

1) darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania (tj. spełnione zostały wszystkie trzy powyższe warunki) albo wtedy, gdy

2) obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.

To tyle.

W najbliższym czasie postaram się napisać o kolejnych przyczynach, umożliwiających odwołanie darowizny – tj. niedostatku darczyńcy (dwa przypadki) i nadmierności darowizny (ten przypadek dotyczy darczyńców ubezwłasnowolnionych i odwołanie następuje przez żądanie rozwiązania darowizny przez sąd).

 


 

Wpisy na tej stronie nie są poradami prawnymi. Zawierają ogólne zarysy obowiązujących przepisów i przykłady możliwości regulacji prawnej rożnych życiowych sytuacji. Ich celem jest popularyzacja wiedzy i przybliżenie jej zainteresowanym osobom.

W każdej sprawie własnej należy się skonsultować bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem, aby móc uniknąć zagrożeń dla interesu prawnego swojego, rodziny i firmy i poznać szczegółowo korzystne regulacje prawne.

Oczywiście, jeśli potrzebujecie Państwo konsultacji ze mną – zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością Państwu pomogę. Mój adres e-mal: poczta@orlowskam.com  tel. 530 892 582

Sprawdź: Radca Prawny Monika Orłowska

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 502 495 159e-mail: kancelaria.morlowska@gmail.com